Tarieven 


Proefles €5,-

Maandelijks tarief €30,-

10-lessenkaart €110,-

Flexkaart: 5 lessenkaart €50,- of 10-lessenkaart 

€100,-


Met een flexkaart informeer je voor de les of er een afmelding is, zodat je de vrijgekomen plaats kan reserveren. 

Verdere details kan je afspreken met de betreffende docent 


Betaling 


Betaling voor de lessen bij Doortje

De betaling graag voldoen aan het begin van de maand. 

Je kunt het cursusgeld overmaken op reknr. 

NL32 TRIO 0784833834

t.n.v. T.E. van den Heuvel o v v Chinese yoga en de maand van betaling of de 10-lessenkaart.          


Betaling voor de lessen bij Nancy kun je overmaken op reknr. NL83 INGB 0001 2809 63

t.n.v. N J J vd Heuvel-Lammers o v v Chinese yoga en de maand van betaling of de 10-lessenkaart.


Afmelden 


Ben je verhinderd dan graag 24 uur van tevoren afmelden. Lukt dit niet dan wordt de les gewoon berekend, óók met een 10-lessenkaart. Deze les mag je binnen een maand inhalen. 


Inhalen.


Als je wilt inhalen kun je tot 30 minuten voor de les even via whatsapp informeren of er plaats is. Je kunt ook even binnenlopen om te zien of er nog een plekje vrij is.


Stopzetten


Als je door ziekte of een andere geldige reden voor onbepaalde tijd niet naar de les kunt komen, dan kun je na overleg met Doortje of Nancy de lessen tijdelijk stopzetten. Om je plaats te behouden betaal je de helft van het lesgeld.